Administratívna budova Izorest

administratívna budova, 2 podlažia, 2 väčšie sklady, 8 kancelárií pre 16 ľudí, lodžia, zelená strecha

Zadaním od klienta bolo spracovať projekt modernej administratívnej budovy so skladmi, aby rozšírili svoje kapacity. Venujú sa realizáci striech a majú radi zelenú, preto vznikol nápad s umiestnením fotovoltiky na vegetačnú extenzívnu strechu.

Fakty

Autor návrhu
Lokalita
Charakter stavby
Termín výstavby
Úžitková plocha
Zastavaná plocha

Výkresy

Vizualizácie a fotky

Realizácie

Projectoora s.r.o. + Ing. J. Vantroba
Bratislava – Ružinov
novostavba
2021-2022
345
210
Yes
Yes